December 2016

Annette Skovsted HansenSren Jeppsen

Velkomst v. Anette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen, talspersoner for FAU 

FAU har i løbet af året bidraget på forskellig vis til processerne omkring regeringens oplæg til udviklingspolitisk strategi samt finanslovsforslaget med fornyede midler til FFU. Det er f.eks. sket med brev til UM if. høringen om strategioplægget, møde med repræsentanter for UM, arrangement af et velbesøgt møde om FFU d. 8.9. i samarbejde med kollegaer fra RUC og KU, efterfølgende brev til UM, og sidst, men ikke mindst foreningens årsmødeseminar onsdag d. 2.11., med fokus på forskning i kapacitetsudvikling.

Vi ved endnu ikke hvordan de to processer ender, men håber at der både kommer en ny udviklingspolitisk strategi med en relevant rolle for forskningen OG de foreslåede beløb til FFU i form af hhv. 140 mil. Kr. til forskningsprojekter og 90 mil. Kr. til en 3. fase af BSU.

Det er klart, at foreningens arbejde må tage bestik af hvad Folketingets partier beslutter, herunder at FAU fortsat skal arbejde for at midlerne til udviklingsforskning øges, så de kommer tilbage til tidligere – og højere – niveauer.

FAU har også støttet op om arbejdet med at arrangere den 4. fælles nordiske konference om udviklingsforskning. Konferencen finder sted fra d. 20.-23.8.2017 i Bergen i Norge med titlen ’Globalization at the Crossroads. Setting New Boundaries and Inequalities.’  Det er vores søsterorganisation NFU, der er arrangør i samarbejde med Universitetet i Bergen og EADI. Konferencen er derfor også en EADI ’General Conference’. Den markerer at det nordiske udviklingsforskningssamarbejde nu får ‘sluttet cirklen’ efter startskuddet i 2011 i København og de efterfølgende konferencer i Helsinki i 2013 og Gøteborg i 2015. Vi skal naturligvis opfordre FAUs medlemmer og de danske udviklingsforskningsmiljøer til at indgå aktivt i konferencen i Bergen- og håber at se mange i det norske i august næste år. Og så kommer der en anden spændende proces efterfølgende med at afklare, om FAU og det danske miljø kan videreføre stafetten ved at arrangere den 5. fælles konference i 2019. Vi får se.

 

På FAUs vegne

Annette Skovsted-Hansen og Søren Jeppesen

Talspersoner

 


FAU medlemsskab for 2017

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2017. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

  • FAU-konferencen
  • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning (afvikles i Bergen 21.-23. august 2017)
  • Rabat på deltagelsen i konferencerne
  • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
  • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere ... 

 

Læs mere omkring medlemsskabet og betal kontigentet via dette link. Registrering kan også ske via FAUs hjemmeside.

 


Kalender

I den kommende tid er der flere interessante arrangementer, som vil være relevante for FAUs medlemmer. Vi lister nogle af dem op her:

 

 

 

 

 

 


 

EADI Nordic 2017

2017 byder på en god mulighed for at møde kolleger fra hele Norden og Europa til den EADI Nordic konferencen i Bergen 21.-23. august.

Der er lavet 12 forskellige paneler til konferencen, hvilket du kan læse mere om her. 

FAU opfordre alle i det danske udviklingsmiljø til at deltage ved konferencen og indsende abstracts til nogle af de over 40 forskellige working groups, der er dannet i forbindelse med konferencen. Der er lige nu call for abstracts med deadline den 31. januar. 

Callet for abstracts kan læses her.

EADI NORDIC 2017 Website Banner

 


Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark, eller ved at følge dette link.

 

Netværk for Danida Fellows - Potentiale for Danmark og alumner

Ved Annette Skovsted Hansen

Danida Fellowship Center har i april lanceret en alumneforening og en dertilhørende hjemmeside. Det er med stor interesse vi fremover kan følge medlemstallet stige og se hvad alumner og DFC vil komme til at bruge foreningen og alumnerne til. Derudover ligger der også et syd-syd potentiale for, at alumnerne vil kunne bruge hjemmesiden til at udbygge et netværk til hinanden med henblik på udveksling af ideer og kontakter i forbindelse med fremtidige uddannelsesvalg, professionelle opgaver, virksomhedsudvikling og meget mere. Se hvad japanerne og deres fellows igennem mere end 60 år blandt andet har brugt deres foreninger af alumner fra udviklingsbistandsfinansierede fellowship og traineeprogrammer til i min artikel ‘Global Alumni Networks: The Inclusion of Fellow Experts from Developing Countries in Epistemic Communities’ i Forum for Development Studies 42:2 (2015).

 

DIIS lancerer podcast

DIIS har i år startet sin egen podcast, hvor man kan blive klogere på en lang række af de emner, DIIS forsker i. DIIS Podcast henvender sig til en bred skare af lyttere, der er interesserede i udenrigs- og sikkerhedspolitik, udvikling, migration, fredsopbygning mm. 

Du kan læse mere om DIIS podcast og hvordan du abonnerer her.

 

Ansøg om PhD Scholarship ved Roskilde Universitet

Roskilde Universitet annoncerer nu deres årlige scholarships for ISE-PhD. Call for application kan findes her. Deadline er 30. januar 2017.

 

DANIDAS oplysningspulje: ansøgningsfrister i 2017

For Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er der i 2017 tre ansøgningsrunder.  Støtte til rejser og til besøg fra et udviklingsland kan søges løbende.

Næste ansøgningsfrist for Oplysningsprojekter og U-lands-tv-puljen er 27. februar 2017. 

Find flere informationer på DANIDAs hjemmeside.

 


Kom med input til FAU-Nyt 

FAU opfordrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedbrev, facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.ikl(a)cbs.dk for at høre mere.