Velkomst v. Søren Jeppesen, Talsmand for FAU 

Kære FAU medlem,

Sren JeppsenVelkommen til en ny udgave af FAU-Nyt. Bestyrelsen har vurderet at der er behov for et format, som giver mere aktuelle indlæg i en lidt mere fordøjelig form end det hidtidige format af nyhedsbrevet. Vi forsøger os derfor med denne relancering af det elektroniske format. Det er også en format, der vil sørge for at medlemmerne får god lejlighed til at besøge vores nye hjemmeside. En hjemmeside, der har måtte gå en del igennem, før end den endelig så dagens lys i efteråret 2013. Vi håber, at I vil synes om det - og ellers er kommentarer til videreudvikling meget velkomne. Og indlæg til hjemmesiden er naturligvis også meget velkomne.

FAU er sammen med DDRN ved at planlægge årets konference. Temaet er 'Development Paradoxes' og konferencen finder sted d. 21-22 august i København. Man kan læse mere på www.fau.dk/conference - og første frist for indmeldinger er d. 15.3. hvor man kan komme med forslag til workshops og paneler.

Mens 2014 har budt på en ny minister for udvikling (og handel), og vi venter på Danidas færdiggørelse af den forskningsstrategi, som Christian Friis Bach påbegyndte, så trækker det op til BSU Generation 2.0. Efter at ministeriet valgte at trække støtten til Building Stronger Universities' initiativet sidste sommer, har man arbejdet på et nyt format. Dette format bliver præsenteret på et møde i ministeriet på tirsdag d. 11.3., hvor det så vil afløses hvilke aktiviteter, ressourcer og samarbejdsformer, som BSU 2.0 indeholder. Det bliver særligt interessant at se både hvordan ministeriet vil sikre syd-ejerskab, et slankt administrativt setup (der stadig kan sikre fornuftig substans) med mulighed for bæredygtige partnerskaber mellem syd og nord-institutionerne. Desuden bliver det spændende at se i hvilket omfang at det nye BSU vil give mulighed for videreførsel af de samarbejdsrelationer, som skabtes under BSU 1.0.

Mens en række udviklingsforskningsmiljøer arbejder hårdt på at få færdiggjort ansøgninger til FFU, venter hele miljøet også på at ministeriet skal lancere de nye tematiske rammer for forskningsmidlerne. Efter mange år med samme fremgangsmåde og relativt ensartede tematikker er det også tiltrængt med fornyelse. En fornyelse der også kunne bidrage til dynamikken i det danske udviklingsforskningsmiljø.

 

Mange hilsener

Søren Jeppesen

Talsmand for FAU & Lektor ved CBS

 


Nyheder fra FAU

  • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

  • FAU-DDRN Konference

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction", og der er nu åbnet for workshop forslag. Læs nærmere om konferencen her.

  • Fælles nordisk konference

FAU afholdte sammen med vores nordiske søsterorganisationer fælles konference i november 2013. Arrangementet blev et stort tilløbsstykke med mere end 300 deltagere, 21 Working Groups og over 100 paper presentations. De finske værter har samlet højdepunkterne (abstract-booklet, Podcast mm.) fra konferencen på denne side.

 


Kurser og seminarer

  • Approaches to Development (Aarhus Universitet)

Frands Dolbergs kursus i ulandslære, der nu går under navnet "Approaches to Development", udbydes fra dette semester fra ARTS på Aarhus Universitet og Aarhus baserede medlemmer af bestyrelsen er inddraget i processen omkring en videreudvikling og –førelse af kurset. Vores primære formål er at sikre kursets relevans for en bred studentergruppe fra alle fag, fordi den blandede studentergruppe sammen med Frands Dolbergs praksiserfaring og netværk har været nogle af hovedstyrkerne i kurset, der har kørt siden 1980erne. Læs mere om kurset her.

Approaches to Development

 


Udgivelser

  • New book on Oil, China and the Two Sudans 

The need for oil in Asia’s new industrial powers, China and India, has grown dramatically. The New Kings of Crude takes us from the dusty streets of an African capital to Asia’s glistening corporate towers to provide a first look at how the world’s rising economies established new international oil empires in Sudan. For over a decade, Sudan fuelled the international rise of Chinese and Indian national oil companies. But the political turmoil surrounding the historic division of Africa’s largest country, with the birth of South Sudan, challenged Asia’s oil giants to chart a new course.

“The New Kings of Crude: China, India, and the Global Struggle for Oil in Sudan and South Sudan” Hurst, London, 2014

  • Making Aid Relevant - Article On The Decentralisation Of Danish Aid

In 2003, the Ministry of Foreign Affairs of Denmark transferred the management of bilateral aid to Danish embassies in major partner countries. The initiative was taken partly to increase the effectiveness of Denmark’s development cooperation, partly to improve the conditions for “a real partnership with the recipient countries”. In a study published in Development Policy Review, Lars Engberg-Pedersen explores the Danish experience in detail and argues that the transfer of aid management also has unforeseen consequences.  

Lars-Engberg Pedersen: “Bringing Aid Management Closer to Reality: The Experience of Danish Bilateral Development Cooperation” in  Development Policy Review, 2014, 32 (1): 113-131

  • Factors Determining the Choice of Hunting and Trading Bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania

Regulation of illegal bushmeat trade is a major conservation challenge in Africa. We investigated what factors are most likely to induce actors in the bushmeat trade to shift to an alternative occupation by conducting a choice experiment with 325 actors in the bushmeat trade in the Kilombero Valley, Tanzania. Specifically, we asked respondents to choose between hunting or trading bushmeat and alternative salary-paying work, in a set of hypothetical scenarios where the attributes of these alternatives were varied and included measures of command and control, price of substitute meat, daily salary in the work option, and whether or not cows were donated to the respondent. We modeled the choice contingent on socioeconomic characteristics. The magnitude of fines and patrolling frequency had a significant but very low negative effect on the probability of choosing to engage in hunting or trading bushmeat compared with the salary of an alternative occupation. Donation of livestock and the price of substitute meats in the local market both affected the choice significantly in a negative and a positive direction, respectively. The wealthier a household was the more likely the respondent was to choose to continue hunting or trading bushmeat. On the margin, our results suggest that given current conditions in the Kilombero Valley on any given day 90% of the respondents would choose salary work at US$3.37/day over their activities in the bushmeat trade, all else equal.

Nielsen, M.R., Jacobsen, J.B. and Thorsen, B.J. (2013): "Factors Determining the Choice of Hunting and Trading Bushmeat in the Kilombero Valley, Tanzania". Conservation Biology.

  • Forum for Development Studies

FDSForum for Development Studies er siden 2010 blevet udgivet af Routledge, hvilket giver det international synlighed. Routledge fører løbende statistik med tidsskriftet og heraf fremgår det, at forfatterne og læserne kommer fra hele verden og at der er en stigende afvisningsprocent som led i kvalitetssikringen. I 2012 var Mogens Buch Hansen og Laurids Lauridsens artikel blandt de tre artikler med flest downloads (mere end 200). 

Tidsskriftssekretariatet og redaktionen befinder sig på NUPI (Norwegian Institute of International Affairs) og udgivelsesstøtte kommer fra Norwegian Association for Development. FAU, v. Annette Skovsted Hansen, har siden 2010 været repræsenteret i redaktionsgruppen for at styrke den fællesnordiske profil tidsskriftet har tilstræbt. Derfor udgives tidsskriftet også under undertitlen "The Nordic Journal of Development Research".

Alle medlemmer, og andre i det danske udviklingsmiljø og forskere i Syd, opfordres til at indsende artikler, boganmeldelser, debatindlæg mv. til  dette tidsskrift. Husk også at FAU medlemmer kan abonnerer på tidsskriftet til favorabel pris.

 


Andet

  • Ph.d.-forsvar

Fredag den 21. februar 2014 forsvarede Line Engbo Gissel sin PhD på Institut for Statskundskab (AU). Afhandlingen har titlen: ”Judicialising Peace. The International Criminal Court’s Impact on Political Settlements in Kenya and Uganda”.  Line er nu ansat på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Globalisering.

  • Nye kandidatuddannelser

Københavns Universitet udbyder fra næste år to nye engelsksproget kandidatuddannelser, som er nært beslægtet med udviklingsområdet. Det drejer sig helt præcist om Advanced Migration Studies (MA) og Global Development (MSc). Læs nærmere omkring de to uddannelser her.