FAU-Nyt / 2018 - juli

Juli 2018

Velkomst v. Søren Jeppesen, CBS & FAUs bestyrelse

Mens sommerferien nærmer sig – for nogle. FFU & Støtten til dansk udviklingsforskning.

Mens der også var ’tørke-tendenser’ inden for dansk udviklingsforskning for et par år siden, er bevillingerne via FFU nu kommet tilbage i en mere stabil gænge. 2017 førte til bevilling af 8 større projekter samt 11 ’nye’ såkaldte Window 2 projekter (fokus på bestemte lande og sektorer, hvor der er myndighedssamarbejder imellem Danmark og det pågældende land). FFU har nu sorteret i fase 1 ansøgningerne og inviteret hhv. 28 Window 1 konsortier og 18 Window 2 konsortier til at indsende en fase to ansøgning. Med en afleveringsfrist d. 24.8. bliver der et antal kollegaer i Nord og Syd, der kommer til at have en noget begrænset sommerferie!

Mens vi venter på, at de første Window 2 projekter udfoldes og siden afsluttes, og at dette giver et grundlag for at vurdere deres relevans, er der et par interessante tendenser ang. Window 1 godkendelserne. For det første er antallet af concept-notes i 2017/2018 faldet (fra 205 til 148). Det er ikke overraskende givet at regeringen droppede FFU-runden i 2015/2016, hvorfor der var ekstra mange ansøgninger i 2016/2017. Det er stadig mange ansøgninger og hermed mange mulige gode ideer, som ikke kommer til udfoldelse. For det andet er der kommet større gennemskuelighed ind i de syd-drevne ansøgninger, idet det nu er blevet offentligt hvem der sidder i de såkaldte National Screening Committees i hhv. Tanzania og Ghana. For det tredje er der i år en større lighed (eller rettere mindre ulighed) hvad angår fordelingen mellem de Nord-drevne if. Syd-drevne projekter, der går videre til anden runde (18 if. 10 i år mod 18 if. 7 sidste år). Hvordan den endelige fordeling bliver må tiden vise.

Selv om der pt. er en vis stabilitet og i år endda en mindre stigning if. sidste år ang. FFU og deres bevillinger, må vi desværre stadig konstatere at de samlede midler til uddeling, især hvad Window 1 angår, ligger noget under tidligere tiders niveau. Så der er plads til forbedringer = større budgetter.

Du kan desuden læse mere om følgende i denne udgave af FAU-Nyt:

 

FAU Seminar: "A New Order for Development - State, Market or both?"

FAU invites to conference: "A New Order for Development - State, Market or both?" august 29-31 2018 at Djursland.

Skærmbillede 2018 06 25 kl. 19.20.45 kopi

Read more about the programme and the two workshops here. FAU arranges transportation from Aarhus and Ebeltoft if needed. Find information about transportation options here. 

 

 

Back-to-Back seminars at Aarhus University in April 

Skærmbillede 2018 07 05 kl. 12.57.30 

By Søren Jeppesen, Spokesperson, FAU & Associate Professor, CBDS, CBS

While realising that the timing of the reinvigorated FAU Conference did not fly in terms of a sufficient number of participants, FAU organised a smaller event i.e. two ’Back-to-Back’ seminars at Aarhus University, April 12-13.

During the two days, the participating crowd of 15 persons had a chance to engage with Dirk Willem te Velde from Overseas Development Institute (ODI), London, Michael W. Hansen, Center for Business and Development Studies (CBDS), CBS and Ole Therkildsen, Danish Institute for International Studies (DIIS). The three presenters dealt with each their aspects under the umbrella of ’Financing the SDGs and Private Sector’.

Dirk te Velde used the European Development Report 2015 as the backdrop for his presentation and discussion of the ’Experiences regarding state-business relations in Private Sector Development and the Implications for finansing the SDGs’. He touched upon a number of pertinent issues with a particular emphasis on the role of Development Finance Institutions (DFIs) in bringing about funds for the SDGs and development in general. The first part of the presentation discussed the issues relating to ’Financing & Policies for the SDGs’. Dirk argued that the context has changed since the MDGs, and we now see much more domestic finance (public and private) being provided. This calls for a different, new approach as part of realising the SDGs. The second part of the presentation focused on the role of the Private Sector and DFIs in Financing the SDGs. As the DFIs are becoming more important in development, we need to understand their role and influence better. He argued that the DFIs had changed focus from mostly micro to also now macro and hence the DFIs needed to be part of assessing how we address global challenges throug appropriate policy responses. He backed the presentation with a range of different sector, firm and country examples. A vivid debate on the various roles of the state and the private sector followed the presentation, including constraints on realising the SDGs through involvement of the private sector.

The following day, Michael W. Hansen outlined his considerations on some of the developmental issues relating to Public-Private Partnerships using the example of the Danish Investment Fund (IFU) as an example. The presentation was titled ’DFIs and multinational corporations: Promoting development through FDI’. He outlined the shift from ODA toward financial solutions to the development challenges, and arguments pro and con the potential of DFIs intervening in FDI. He finally discussed the trade offs and dilemmas, like whether the many modalities and intervention logics of DFIs are well undestood relation to other development interventions; whether DFIs function based on an inherent conflict between host and home country industry interests? Michael argued that our limited knowledge on the mentioned topics should set the paramenters for an exciting research agenda. A variety of issues were raised as part of the debate following the presentation.

Finally, Ole Therkildsen provided inputs on a untraditional private sector context namely a refugee camp in Lebanon titled ’Capitalism and Job Creation in refugee camps’. Ole took point of departure in the Danish and European refugees ’crises’ or situation in 2015. He used Paul Colliers analysis on the situation versus the Danish self-perception of solidarity to highlight a variety of points regarding the long-term development issues related to displacement. His concerns focused on the claimed win-win-win situations where societies can gain advantages from a ’Compact’ approach to refugees and development – through keeping the refugees from reaching rich countries. He discussed the ’compact’ experiences from a camp in Lebanon and considered the possibilities and restrictions on private sector actvities in such a setting – by some viewed as ’an industrial zone’. While some jobs had been created, the scope of the achievements and the activities versus the magnitude of the problem was limited. Even more problematic seemed the precondition of the activity, like an attempt to maintain refugees in camp on the basis of a job offer while denying them the right to seek asylum. Also this presentation was followed by a vivid debate on a range of topics.

 

 

News from EADI

Af Mikkel Funder, Senior Researcher at Danish Institute for International Studies  

Hvor går udviklingsforskningen hen? Rapport fra EADI.

Mikkel Funder fra DIIS deltog som DKs repræsentant ved forårets møde i the European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) i Haag. Med repræsentanter fra 16 Europæiske lande var mødet igen en mulighed for at komme ud over de sædvanlige nordeuropæiske fora.

Diskussionerne var denne gang præget af debat og tiltag knyttet til udviklingsforskningens fremtid, herunder især tre ting:

  • Skal udviklingsstudier defineres tydeligere som en norm- og værdidrevet dagsorden for at ændre verden - eller ej? Mødet blev indledt med et seminar om ”The shifting boundaries of development”, arrangeret af the International Institute for Social Studies (ISS) i Haag (hjemsted for b.la. Development & Change og Journal of Peasant Studies). Fokus for seminaret og debatten var ikke så meget udviklingsforsknings rumlige eller tematiske grænser, men i stedet om udviklingsforskningen bør definere en ny dagsorden og rolle for sig selv, som går mere på tværs af de klassiske skel mellem forskning og aktivisme. Arrangørerne fra bl.a. ISS gik stærkt ind for denne idé, idet de frygter at udviklingsforskningen er ved at fragmentere og tabe terræn ift andre forskningsfelter, men har meget at byde på som forandringsaktør. Andre argumenterede for, at en sådan tilgang ville politisere området for meget, og betyde at forskningen mister legitimitet.
  • Hvordan skaber og engagerer vi os i mere ligeværdige og varige forskningspartnerskaber med partnere i syd? Nogle lande rapporterede, at der trods forsøg på at flytte flere forskningsmidler over til sydlige partnere og styrke deres rolle,  stadig er en klar tendens til at Nord reelt er styrende i mange partnerskaber, og at mange samarbejder primært er etablerede af hensyn til et enkelt givet call, og dermed kortvarige og overfladiske. Det er iøvrigt en diskussion, som følger i kølvandet på ”Decolonising African Academia” debatten, som ikke har været specielt synlig i DK, men som er prominent andre steder.
  • Hvordan navigerer vi i den vanskelige relation mellem forskning og ”policy impact”.  Deltagere fra flere lande rapporterede, at dette spørgsmål i stigende grad debatteres i deres hjemlige miljøer. Dels fordi den eksterne finansiering af udviklingsforskningen bliver stadig mere strategisk orienteret, og dels fordi forskningskommunikation og policy impact er begyndt at betyde mere for akademiske karrierer end de har gjort. Nogle deltagere udtrykte også bekymring over, at SDG'erne var ved at blive en spændetrøje med hensyn til finansiering, da mange midler nu er bundet til SDG'erne med deraf følgende kravt ift forkningstematikker, output og rapportering. Andre argumenterede for, at SDG'erne er så omfattende, at det ikke gør den store forskel.

Mikkel deltager i en ny arbejdsgruppe, der ser på, hvordan EADI kan støtte op om disse diskussioner mellem europæiske udviklingsforskere.

FAU medlemsskab for 2018

Bliv medlem eller forny dit medlemsskab hos FAU for 2018. 

Gennem kontingentbetaling er du med til at støtte et vigtigt arbejde for de tværfaglige perspektiver i udviklingsforskningen, herunder:

  • FAU-konferencen
  • De fælles nordiske konferencer om udviklingsforskning
  • Rabat på deltagelsen i konferencerne
  • Mulighed for rabat på det fælles nordiske tidsskrift Forum for Development Studies (FDS - se nedenfor) og herunder mulighed for at publicere i FDS
  • Støtte koordinationen af de danske institutionelle medlemmers deltagelse i EADIs bestyrelse og meget mere 

Læs mere omkring medlemsskabet på FAUs hjemmeside.

Kalender

  • D. 29.-31. august 2018 afholder FAU konference på Djursland

  • D. 9 november 2018 afholder FAU årsmøde med efterfølgende seminar

Andet

Find FAU på Facebooklike

For at komme vores medlemmer og andre bedre i møde har FAU ny fået en side på Facebook. Du kan finde os ved at søge på: FAU - Foreningen Af Udviklingsforskere i Danmark eller ved at følge dette link.

Kom med input til FAU-Nyt

FAU opfodrer gerne alle til at kontakte os, hvis man har kendskab til arrangementer, calls eller andre inputs til vores nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside, som er relevante for vores medlemmer. Vi videreformidler gerne. Kontakt fau.msc(a)cbs.dk for at høre mere.